Fotowoltaika dla domu

0
Fotowoltaika dla domu

W naszym kraju nowoczesne instalacje fotowoltaiczne cieszą się coraz większą popularnością. I nic w tym dziwnego, gdyż są one bardzo ekonomiczne oraz nieszkodliwe dla środowiska naturalnego. Zatem czy fotowoltaika dla domów jednorodzinnych się opłacalna?

Indiański kajak czym różni się od zwykłego kajaka?

0
Indiański kajak czym różni się od zwykłego kajaka?

Coraz częściej na polskich rzekach i jeziorach spotykamy indiański kajak – kanu. Jest to łódź całkiem podobna do kajaka, jednak różnice w konstrukcji sprawiają, że sprawdza się w nieco innych sytuacjach. Jakich? O tym poniżej.

Zwiększenie efektywności pracy przedsiębiorstwa

0
Zwiększenie efektywności pracy przedsiębiorstwa

Planowanie produkcji ma bez wątpienia wiele celów. Nadrzędne elementy prawidłowego zarządzania to przede wszystkim ilościowe określenie zadań produkcyjnych, a także właściwe ustalenie efektywnej wielkości produkcji rozłożonej w danym okresie. W wyniku planowania powstaje główny plan produkcji pozwalający na pokrycie popytu w długim horyzoncie czasowym. Na charakter danej produkcji wpływa wiele niezależnych od siebie czynników, tj. ściśle określona specyfika popytu, rodzaj i ilość klientów, a także częstotliwość realizacji poszczególnych dostaw. Tylko właściwe ułożenie głównego harmonogramu produkcji pozwoli przedsiębiorstwu na realizację założonych celów rynkowych oraz finansowych. Można to osiągnąć poprzez wdrożenie kompleksowego systemu ERP.

Kompleksowe rozwiązanie problemów produkcyjnych

Rozwiązania ERP dostępne na polskim rynku posiadają wszechstronne możliwości planowania i harmonogramowania produkcji. Te rozbudowane systemy informatyczne pozwalają na rzetelne przekazywanie informacji o stanie realizacji zamówień. Są one wyposażone w algorytmy oparte o skończone i ściśle definiowalne moce przerobowe, a zatem biorą pod uwagę m.in. techniczne przygotowanie produkcji, obciążenie stanowisk produkcyjnych, rzeczywistą dostępność materiałów, maszyn i narzędzi, a także terminy dostaw oraz posiadane zasoby ludzkie.

Od planu do produktu

Proces wytwarzania jest ściśle powiązany z wielopłaszczyznowym projektowaniem działań strategicznych w obszarze całego przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia jest bez wątpienia prognoza sprzedaży. Właściwe oszacowanie sprzedaży wymaga dokładnej analizy rynku, ewentualnego planu poszerzenia oferty o kolejne produkty, a nawet nowe koncepcje kampanii promocyjnych. Tak stworzone prognozy są natomiast podstawą do stworzenia planu sprzedaży. W przedsiębiorstwach produkcyjnych jest on zazwyczaj dokładnym rozplanowaniem przychodów w jednostce czasu i pewnego rodzaju zobowiązaniem. W oparciu o te szacunki, powstaje plan produkcji, w którym liczą się konkretne wielkości. System ERP integruje ze sobą wszystkie trzy elementy, gdyż procesy planowania i produkcji są nierozerwalne.

Zalety systemów ERP w produkcji

Oprogramowanie ERP pozwala na zintegrowane planowanie produkcji z uwzględnieniem wielu czynników tj. skończone zdolności produkcyjne, zasoby i ich dostępność łącznie z serwisem i awariami, a także sposoby tworzenia kolejek zleceń, rejestracja czasu pracy czy też informacje o zmianach pracowniczych. Ważnymi elementami procesu są również czasy technologiczne dostarczające informacji o operacjach, które mogą się odbywać jednocześnie, a także o macierzy przezbrojeń czy zasobach wymaganych do przeprowadzenia operacji.

Systemy ERP porządkują takie obszary w firmie jak:

  • długofalowe planowanie i harmonogramowanie produkcji
  • organizacja procesu wytwórczego
  • gospodarka magazynowa
  • zarządzanie zmianą w planie produkcyjnym
  • rejestracja czasu pracy

System ERP umożliwia sprawne zarządzanie procesami produkcji, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą osiągać znacznie wyższe wydajności w wytwarzaniu, a to z kolei przekłada się m.in. na lepszą obsługę klienta, redukcję niepotrzebnych zapasów oraz znacznie bardziej precyzyjne planowanie terminów dostaw.

Skąd pozyskujemy energię?

0
Skąd pozyskujemy energię?

Nie sposób wyobrazić sobie życia i komfortowego funkcjonowania bez energii. W Polsce największym jej konsumentem są gospodarstwa domowe.

Zajęcia dodatkowe dla dzieci

0
Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci

Rozwój dzieci to bardzo ważny etap, który znacznie wpływa na dalsze, dorosłe życie. Metody wychowawcze, zajęcia szkolne i pozaszkolne, jak również czynności życia codziennego warunkują zarówno rozwój emocjonalny, jak i intelektualny czy społeczny. Jak wybrać dodatkowe zajęcia da dziecka? czym kierować się przy wyborze? Na co wpływają ćwiczenia pozalekcyjne? Jak zabezpieczyć dziecko, które uczestniczy w wielu aktywnościach?

Zajęcia dodatkowe dla dzieci to bardzo ważny aspekt rozwoju i dorastania. Dobranie odpowiednich i dostosowanych do możliwości maluchów ćwiczeń może mieć ogromny wpływ na dalsze ich funkcjonowanie.

Jakie aktywności są zalecane pociechom?

Wybór odpowiednich zajęć uzależniony jest od wielu czynników. Jednym z najważniejszych jest wiek i zdolności manuale. Kolejnym aspektem, który należy uwzględnić podczas wyboru są zainteresowania dzieci, jak również dobór ćwiczeń do ulubionych zajęć i predyspozycji. Podpatrywanie zainteresowań i zachowań malucha z pewnością pomoże dobrać odpowiednie zajęcia. Współcześni rodzice mają do wyboru wiele dziedzin i aktywności odnoszących się do różnego rodzaju zainteresowań. Mogą być to zarówno zajęcia ruchowe takie jak: pływanie, taniec, balet, judo, gry zespołowe, fitness, narciarstwo, jak również prace intelektualne – robotyka, programowanie, nauka języków, matematyka, logika, skuteczne zapamiętywanie i wiele innych.

Aktywni rodzice i dzieci, oprócz organizowanych warsztatów szkolnych mogą aktywnie spędzać czas w domu. Obecnie popularna firma jest korzystanie z komputera i różnorodnych gier edukacyjnych, w których może uczestniczyć rodzic. Jak przedstawia się walka rodzic kontra digital? Czy komputery mogą zastąpić obecność osoby dorosłej? Odpowiednie podejście do sprawy może zaspokoić zarówno oczekiwania rodzica, jak i dziecka, a ponadto wspólna zabaw może przynieść wiele radości i zadowolenia.

Wysyłając swoją pociechę na jakiekolwiek zajęcia dodatkowe należy pamiętać o tym, iż podczas nich powinno być one bezpieczne i pod odpowiednią opieką. Zdarzenia, które mogą wystąpić podczas ćwiczeń – szczególnie tych ruchowych, mogą doprowadzić do pewnych kontuzji czy wypadków. Warto więc wykupić specjalnie przygotowane i opracowane NNW szkolne dziecka. Czym jest owe ubezpieczenie? Co wchodzi w pakiet podstawowego ubezpieczenia szkolnego?

Ubezpieczenie szkole zabezpiecza podopiecznych przed przebytymi kontuzjami, wypadkami czy nieszczęśliwymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniej polisie możliwe jest uzyskanie odszkodowania oraz odpowiedniej pomocy medycznej. Podstawowa polisa obejmuje m.in.: trwały uszczerbek na zdrowiu, zgon, złamanie kości, leczenie szpitalne, odparzenia i odmrożenia, itp.

Jak zdobyć zawód pielęgniarki?

0
Jak zdobyć zawód pielęgniarki?

Przez ostanie pól wieku kilkakrotnie zmieniały się warunki i wymagania dotyczące kształcenia kadr pielęgniarskich. Zaraz po II Wojnie Światowej, żeby zostać pielęgniarką, wystarczyło ukończyć kilka kursów i odbyć praktyki. Jednak było to spowodowane brakami wykwalifikowanych kadr i zwiększonymi potrzebami nowo powstającego państwa. Z czasem powstały licea pielęgniarskie, gdzie oprócz przedmiotów ogólnych, wykładano przedmioty zawodowe i odbywały się liczne praktyki. W tych szkołach poziom nauczania był wysoki, jednak wpływało to bezpośrednio na poziom przygotowania kadry.

Nauka angielskiego przez Skype

0
Nauka angielskiego przez skype

Rozpoczęcie nauki całkiem nowego języka to dla wielu z nas bardzo duże wyzwanie. Poza podjęciem wysiłku intelektualnego, wymaga również systematyczności. Niemniej jednak w XXI w. bez znajomości dodatkowego jezyka ani rusz. Najlepiej byłoby zdobywać wiedzę z zakresu języka obcego od tak zwanego native speakera, czyli osoby, która wychowała się w kraju, gdzie obowiązującym językiem był ten, którego pragniemy się nauczyć. Nauka języka angielskiego jest obecnie na tyle popularna, iż szkoły językow obcych prześcigają się ciągle w ofertach. Większość z pośród nich oferuje jednakże stacjonarne kursy nauki, które swoją formą nie zawsze jednak odpowiadają wszystkim osobom zainteresowanym. Co z osobami, które mają wiele obowiązków, albo też pracują w niezbyt standardowych godzinach jak na przykład wieczorami i popołudniami, kiedy to na ogół odbywają się zajęcia ?. Istnieje na szczęście możliwość nauki języka angielskiego na odległość.

Jak rozpocząć naukę francuskiego?

0
Jak rozpocząć naukę francuskiego

Chcesz nauczyć się francuskiego lub planujesz swoją przyszłość z krajem frankofońskim? Z pewnością najważniejsze będzie poznanie języka francuskiego od podstaw. Przyda nam się w wielu sytuacjach codziennych oraz zawodowych, a także znajomość innego języka niż angielski jest bardzo pożądana na rynku pracy. Jak zatem rozpocząć naukę francuskiego? Wybrać samodzielną naukę czy w szkole językowej? Wszystkie wątpliwości poruszymy w poniższym artykule.

Leasing dla zadłużonych

0
Leasing dla zadłużonych

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to trudne zadanie, które wymaga przeprowadzania dość częstych inwestycji. W przypadku nowych przedsiębiorstw, które dopiero wchodzą na rynek, zakup nowego samochodu dostawczego lub jakiegokolwiek innego sprzętu to często spore wyzwanie, niemożliwe do zrealizowania bez zaciągnięcia kredytu. Brak płynności finansowej sprawia, że niektóre firmy tracą wiarygodność finansową. Jak pokonać takie problemy?

BIK, KRD…

Biuro Informacji Kredytowej czy Krajowy Rejestr Długów to pojęcia niestety dość dobrze znane wielu polskim przedsiębiorcom. Jeśli nazwa naszej firmy znajduje się w tych rejestrach, a przy niej widnieje negatywna opinia, to przedsiębiorstwo miało problem z terminowym spłacaniem zobowiązań zaciąganych często na rozwój biznesu. Oznacza to, że wszelkie kolejne inwestycje, na które przedsiębiorca będzie chciał zaciągnąć kredyt w banku, będą raczej niemożliwe do zrealizowania. Negatywna historia w BIK czy KRD sprawia, że większość banków odmawia w takiej sytuacji chęci dalszej współpracy i udzielenia kredytu lub leasingu. Z pomocą w takich sytuacjach przychodzi firma AJB Finance, oferująca leasing bez BIK i KRD. Oferta firmy skierowana jest przede wszystkim do klientów posiadających negatywną historię w BIK i KRD, którzy z tego powodu mają problem z uzyskaniem finansowania przedrębnego na dalszy rozwój. Główną misją firmy AJB Finance jest pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w uzyskaniu niezbędnych środków na rozwój.

Przede wszystkim szczerość

AJB Finance oferuje każdemu klientowi indywidualne warunki, dostosowane do jego sytuacji i możliwości finansowych. Jedną z podstaw efektywnego funkcjonowania takiego układu jest szczerość ze strony klientów, która w efekcie ułatwia i umożliwia wyeliminowanie wszelkich przeszkód w procesie analizy sytuacji klienta. Warto zaznaczyć, że negatywna opinia firmy w BIK czy KRD nie oznacza automatycznie braku jakichkolwiek szans na uzyskanie nowego kredytu. W tym kontekście niezwykle istotna jest współpraca na linii klient – doradca leasingowy. W wielu przypadkach z powodzeniem udaje się przywrócić wiarygodność kredytową klienta, który zyskuje wówczas możliwość dalszych inwestycji w swoje przedsiębiorstwo. AJB Finance to przede wszystkim profesjonalne doradztwo, a także indywidualna oferta leasingu bez BIK i KRD, na potrzeby praktycznie każdego przedsiębiorstwa. Dzięki uproszczonemu systemowi klienci oszczędzają również ogromną ilość czasu, zaś doradcy AJB Finance zajmują się wszelkimi niezbędnymi formalnościami związanymi z uzyskaniem leasingu na zakup pojazdów, maszyn lub innych urządzeń.

Jak zamówić kuriera GLS i ile to kosztuje?

0
Jak zamówić kuriera GLS i ile to kosztuje?

Na terenie Polski i Europy swoje usługi oferuje wiele firm kurierskich. Dzięki ich usługom miliony paczek codziennie dociera bezpiecznie do celu. Jak wybrać odpowiednią firmę i czy jest to droga usługa? Oferta jest bogata, ale trzeba zwrócić uwagę na kilka czynników, które sprawią, że satysfakcja klienta będzie na dużym poziomie. Ważnym elementem jest zasięg działalności, jakość usług, renoma na rynku, ale także cena wysyłki.

Międzynarodowa firma kurierska

Jedną z międzynarodowych firm kurierskich jest GLS. Daje ona możliwość dostarczenia paczek w 42 krajach Europy, a także w 8 stanach USA. Charakteryzuje ją wysoka jakość i niezawodność. Na terenie Polski jest jednym z głównych dostawców usług transportowych, a jej domena to ekspresowy transport na terenie całego kraju. GLS to najnowocześniejsze rozwiązania IT, które zapewniają klientom łatwą, bezpieczną oraz wygodną ścieżkę zamówienia usługi i dostarczenia przesyłki.

Lata pracy na rynku polskim i zagranicznym czynią tę sieć dobrze zorganizowaną, dzięki czemu przesyłki szybko i sprawnie dostarczane są zazwyczaj już w następnym dniu roboczym. Istnieje także możliwość wykupienia usługi „ekspres”, która daje gwarancję doręczenia do godziny 10:00 lub 12:00 następnego dnia roboczego. Usługi firmy są na tyle elastyczne, że znalazła się w nich opcja dostarczenia przesyłki również w sobotę. Codziennie organizowane są także transporty na terenie całej Europy, co pozwala na szybkie dostarczenia poza granicami naszego kraju.

Pewna firma i proste usługi

Aby zamówić kuriera GLS, możesz skontaktować się z firmą bezpośrednio lub usprawnić proces nadawania przesyłki do minimum i skorzystać z platformy Epaka. W systemie określasz parametry przesyłki, lokalizację docelową i miejsce odbioru oraz wskazujesz na firmę GLS. Dzięki temu w ekspresowym tempie zjawi się u Ciebie kurier, a koszt usługi będzie nieduży. Epaka współpracuje z wieloma firmami, co zapewnia jej preferencyjne ceny usług, większe możliwości negocjacji oraz siłę dużego partnera dla firm kurierskich. Platforma pozwala na skorzystanie ze wszystkich usług, jakie oferuje firma kurierska GLS, dzięki czemu nie musisz się ograniczać.

Przesyłkę nadasz z każdego miejsca w Polsce – masz do wyboru wizytę kuriera w wybranej przez Ciebie lokalizacji lub osobiste nadanie w jednym z punktów stacjonarnych. Epaka daje gwarancję bezpieczeństwa Twojej przesyłki i jest pośrednikiem między klientem a firmą kurierską. Daje Ci to gwarancję usług na najwyższym poziomie, nie musisz w razie pytań czekać godzinami na infolinii międzynarodowej firmy. Dział obsługi klienta pomoże Ci rozwiązać każdy problem i sprawi, że komunikacja przebiegnie sprawnie i przyjemnie.

Informacje dotyczące zasad funkcjonowania platformy Epaka, odpowiedzi na często zadawane pytania, a także wszelkie informacje dotyczące kurierów znajdują się na stronie internetowej. Znajdziesz tam również cennik wszystkich przewoźników, także GLS, dzięki czemu zaoszczędzisz czas, nie musząc szukać cen na wielu portalach.  Podane są tam nie tylko koszty przesyłki, ale również wszystkich innych możliwych opcji, które są oferowane w ramach usług kurierskich danej firmy.

ZOBACZ TEŻ