Co zyska przedsiębiorca stosujący split payment?

0
1191
Co zyska przedsiębiorca stosujący split payment?

Ściągalność podatku od towarów i usług od wielu lat utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Dochodzi do wielu nadużyć, z powodu których należności publicznoprawne na rzecz budżetu państwa są znacząco uszczuplane. Jednak ustawodawca stopniowo wprowadza mechanizmy, dzięki którym możliwa jest walka z nieuczciwymi podatkami. Jednym z nich jest mechanizm podzielonej płatności. Pozwala on zwiększyć prawdopodobieństwo na to, iż środki należne w ramach podatku VAT zostaną przelane na rzecz budżetu państwa. Jednocześnie jest to instytucja bardzo korzystna dla przedsiębiorcy, bowiem dzięki jego zastosowaniu możliwe jest rozporządzanie środkami na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Płatność split payment polega na rozbiciu kwoty na dwie od siebie niezależne, które przekazywane są na rachunki bankowe. Istotą takiego rozwiązania jest fakt, iż przedsiębiorca może jedynie w ograniczonym zakresie korzystać z środków, które zostały przelane na rachunek gromadzący środki pochodzące z VAT. Tym samym niemożliwe jest dobrowolne dysponowanie tymi pieniędzmi. Możliwe jest wykonywanie z nich przelewów do Urzędu Skarbowego, organów rentowych, jak również do innych organów władzy publicznej. Tym samym istnieje pewność, iż kwota ta zostanie w budżecie państwa. Jest to nieszablonowe rozwiązanie, które zapewnia bardzo wysoką pewność obrotu i sprawia, że ewentualne nadużycia ze strony nieuczciwych podatników zostaną łatwo zażegnane.

Nie wszyscy wiedzą jednak, co zyska przedsiębiorca stosujący split payment. Przede wszystkim będzie to dodatkowa pula środków, z której będzie mógł pokrywać składki na ZUS oraz inne należności publicznoprawne. Zdecydowanie warto korzystać z takiego rozwiązania, bowiem może okazać się, iż zapłaty z poszczególnych faktur opóźniają się. W takim wypadku osoba prowadząca własną firmę ma możliwość skorzystania z dodatkowej puli, z pomocą której pokryje bieżące należności natury publicznoprawnej. Ponadto od takich kwot nie są naliczane jakiekolwiek odsetki, co czyni rozwiązanie innowacyjnym na skalę światową.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here