Jak obliczyć pensję netto?

0
1478
Jak obliczyć pensję netto?

Każda osoba pracująca otrzymuje płacę. Systemy wynagrodzenia są w zasadzie różne. W zakładach produkcyjnych praktykuje się nadal wypłacanie tygodniówek, jednak powszechnie przyjętym trendem jest na chwilę obecną wynagrodzenie miesięczne. Przeważnie w umowach jest ono określane w wysokości brutto, jednak należy mieć na uwadze, że finalnie takiej kwoty na konto nie otrzymamy. Wynika to z faktu, że żadne wynagrodzenie za pracę nie jest wolne od potrąceń. Dlatego bardzo istotne znacznie wydaje się mieć wiedza, jak obliczyć pensję netto. W pierwszej kolejności należy pobrać druk z ostatniej wypłaty. W każdym zakładzie są one wydawane przez działy kadrowe w określonych terminach. Warto wziąć taki dokument, bowiem to na jego podstawie można łatwo ustalić wszystkie potrącenia i daniny, które wpływają na wysokość naszego wynagrodzenia netto.

Z pewnością konieczne będzie odliczenie od kwoty brutto zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli PIT. Pracodawca jest zobowiązany co miesiąc odprowadzać na rzecz fiskusa zaliczki – najpóźniej do 20. dnia kolejnego miesiąca. Jak powszechnie wiadomo, najpopularniejsza stawka tego podatku to 18% przychodu, jednak w sytuacji, gdy należymy do tzw. drugiego progu podatkowego, wysokość odprowadzanej daniny oscyluje wokół 32%. Dużym ułatwieniem jest fakt, że zaliczka jest odprowadzana dopiero po potrąceniu innych danin, co oznacza, że jest obliczana stosownie do mniejszej kwoty. Ponadto niezbędne jest wskazanie, że każdy pracownik musi obowiązkowo odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne. W pierwszej kolejności należy odliczyć składki emerytalne. Połowę tej składki finansuje sam pracodawca, dlatego należy uwzględnić jedynie 50% należności. Ponadto możliwe jest odliczenie składki rentowej, której większą część pokrywa sam pracownik. Istnieje jeszcze składka zdrowotna, której nie należy odliczać w całości, bowiem w dalszej perspektywie obniża ona zaliczkę uiszczaną na rzecz fiskusa. Z powodzeniem każdy pracownik może odliczyć 7,75% podstawy wymiaru, co oznacza, że należności na rzecz Urzędu Skarbowego są niewielkie.

W przypadku, gdy opłacamy dodatkowo składki na rzecz związków zawodowych czy wybraliśmy ubezpieczenie grupowe, konieczne jest ich odliczenie. Dopiero wtedy otrzymujemy sumę netto naszego wynagrodzenia. Co do zasady nie jest możliwe optymalizowanie kwoty brutto w ten sposób, abyśmy finalnie mogli otrzymać większą sumę na konto w danym miesiącu. W przypadku, gdy nasze zarobki nas nie satysfakcjonują, najlepszą opcją jest zmiana miejsca pracy.

www.anianotuje.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here