Księga przychodów i rozchodów – czym jest i jak z niej korzystać?

0
2241

Jeżeli właśnie zakładasz działalność gospodarczą, z pewnością masz mnóstwo pytań dotyczących prowadzenia księgowości – musisz zmierzyć się z wieloma obcobrzmiącymi zagadnieniami, przepisami prawnymi i obowiązkami. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się samodzielnie uzupełniać ewidencję, czy też wybierzesz outsourcing księgowości, musisz posiąść podstawową wiedzę, która niezbędna jest przy prowadzeniu własnego biznesu. Jednym z elementarnych zagadnień jest księga przychodów i rozchodów.

Księgowość uproszczona

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) to narzędzie służące do prowadzenia ewidencji w księgowości uproszczonej. Jest to miejsce, w którym umieszcza się przychody firmy i jej wydatki, a następnie wylicza się zobowiązania podatkowe. Do jej prowadzenia zobowiązane są podmioty, które uzyskują przychód z działalności pozarolniczej, a ich opodatkowaniem jest podatek liniowy luz opodatkowanie na zasadach ogólnych. Ten rodzaj ewidencji muszą także prowadzić spółki jawne, partnerskie i cywilne osób fizycznych, których przychody netto za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły kwoty 1 200 000 euro. KPiR można prowadzić samodzielnie lub korzystając z usług biura rachunkowego.

Prowadzenie KPiR

Dziś tradycyjne papierowe księgi w dużym stopniu zostały zastąpione wygodną wersją elektroniczną, która dostępna jest w formie programu komputerowego. Podczas rejestracji kosztów przychodu i rozchodu ważne jest, aby wybrać odpowiedni system. Dobrym rozwiązaniem jest opisanie tabeli według specyfiki podatkowej, a po umieszczeniu wszystkich dokonanych w danym miesiącu transakcji dokonać podsumowania – regularne obliczenia pozwolą uniknąć pomyłek. Są one podstawą do wyliczenia podatku dochodowego. To, w jaki sposób powinna być zbudowana KPiR określa rozporządzenie ministra finansów w sprawie prowadzenia KPiR – zawierać musi 17 kolumn, którym przyporządkowane są konkretne informacje dotyczące transakcji. Pod koniec miesiąca podkreśla się wpisy w każdej z kolumn oraz wylicza sumy poszczególnych kolumn poprzez dodawanie wszystkich wartości wierszy. Pod podliczeniem każdego miesiąca można umieścić sumę wpisów od początku roku do miesiąca poprzedzającego obecnie rozliczany miesiąc, a także sumę wpisów z całego roku. To pozwoli określić wysokość zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc – jej wartość zależy od przychodów i kosztów liczonych narastająco od początku roku podatkowego.

Pomocne informacje z KPiR

Prócz tego, że księga przychodów i rozchodów pozwala na obliczenie podatku dochodowego, może stanowić ważne źródło informacji o kondycji finansowej firmy. Pozwala na tworzenie zestawień okresowych, rozkładu dochodów na przestrzeni roku, a także na obserwację niepokojących sygnałów. Stanowi więc wygodne narzędzie do kontrolowania finansów firmy.

Źródło: MDDP Outsourcing – outsourcing księgowy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here