Miękka windykacja w firmie – praktyka i szkolenia

0
1686
Miękka windykacja w firmie – praktyka i szkolenia

Gdy osoba, która zaciągnęła zobowiązanie finansowe, nie wywiązuje się z niego w terminie, prowadzona jest wobec niej windykacja. To wszelkie działania, które mają na celu dochodzenie własności. Warto pamiętać, że nie są one tożsame z postępowaniem sądowym i komorniczym. Szczególnie istotną rolę odgrywa obecnie tzw. miękka windykacja, która – prowadzona efektywnie – przynosi pozytywne efekty.

Czym jest miękka windykacja należności?

Miękka windykacja jest nastawiona na polubowny kontakt z osobą zadłużoną – tak, aby:

  • zmotywować ją do dobrowolnej spłaty zobowiązania,
  • ustalić polubowne warunki tej spłaty.

Podpisanie ugody między wierzycielem a dłużnikiem jest korzystne dla obu stron, ponieważ:

  • wierzyciel ma szansę szybciej niż na drodze sądowej i komorniczej odzyskać należne mu pieniądze,
  • osoba zadłużona unika kosztownego i stresującego postępowania egzekucyjnego.

Dlatego coraz większa grupa przedsiębiorców stawia na miękkie strategie windykacji należności, podejmując działania samodzielnie lub przy wsparciu wyspecjalizowanych firm. Ze względu na fakt, że miękka windykacja ma w naszym kraju dosyć krótką historię powstało wiele firm szkoleniowych zajmujących się podnoszeniem wiedzy pracowników poprzez szkolenia z miękkiej windykacji. W ich trakcie omawia się zarówno zagadnienia prawne związane z dopuszczalnością prowadzenia działań windykacyjnych, metodami prowadzenia windykacji bez angażowania środków prawnych, a ukierunkowanymi na wypracowanie porozumienia z dłużnikiem i ustalenie kiedy i na jakich zasadach mógłby on uregulować należność. Szkolenia z windykacji, zarówno miękkiej, jak i prawnej można znaleźć w serwisach szkoleniowych, które dostarczają informacje o terminach i miejscu odbycia się szkoleń, ich programie merytorycznym, prowadzących, a także cenie i innych warunkach uczestnictwa w szkoleniu bądź kursie. Pozwala to w jednym miejscu porównać oferty wielu firm szkoleniowych.

Jak wygląda polubowna windykacja należności?

Fundamentem miękkiej windykacji jest kontakt z osobą zadłużoną, który jest nastawiony na:

  • identyfikację przyczyn, dla których nie spłaca ona zobowiązań,
  • wypracowanie warunków, w których spłata będzie możliwa (np. rozłożenie długu na raty),
  • motywowanie dłużnika do ugodowego rozwiązania problemu.

Komunikacja jest prowadzona w spokojnej, przyjaznej (ale asertywnej) atmosferze – tak, aby załagodzić konflikt związany z długiem i doprowadzić do jego rozwiązania. Jedną z jej form jest windykacja przez telefon.

Realizacja windykacji w tej formie nie jest łatwym zadaniem. Podczas takiej rozmowy warto pamiętać o:

  • jasnej i przejrzystej komunikacji – wyraźnym poinformowaniu rozmówcy o istnieniu długu oraz konsekwencji, jakie mogą wyniknąć z jego nieuregulowania,
  • szacunku i partnerskich warunkach rozmowy – to fundament porozumienia. Warto wsłuchać się w to, co mówi dłużnik i wspólnie poszukać rozwiązania problemu,
  • możliwie najbardziej precyzyjnym ustaleniu warunków polubownego rozwiązania kwestii zadłużenia – np. ustaleniu konkretnej daty wpłacenia zaliczki, sposobu potwierdzenia tego faktu itd.

Co istotne, miękka windykacja daje wierzycielowi również inne instrumenty motywujące dłużnika – może on zgłosić osobę zadłużoną do różnego rodzaju rejestrów, a przede wszystkim do jednego z BIG-ów, czyli biur informacji gospodarczych. Warto szczegółowo zapoznać kadrę pracowników odpowiedzialną za prowadzenie działań windykacyjnych z tego typu technikami poprzez udział w szkoleniach i kursach otwartych.

Podobne artykuły: Czym kierować się wybierając szkolenie?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here