Rozliczanie importu towaru

0
2034
Rozliczanie importu towaru

Wszystkie wwożone do Polski towary podlegają odpowiednim przepisom związanym z ich opodatkowaniem. W zależności od tego, czy są one nabywane i transportowane na terenie Unii Europejskiej czy z państwa zewnętrznego, ustawa o VAT mówi o innych kwotach.

Przede wszystkim pod pojęciem importu towarów rozumie się jedynie sprowadzanie produktów z państw spoza wspólnoty. Jeśli natomiast transakcje są dokonywane między krajami członkowskimi, wtedy są traktowane jak obrót krajowy. Obowiązek podatkowy spoczywa zarówno na osobach prawnych, jak i fizycznych. Równocześnie z długiem celnym powstaje obowiązek podatkowy, co szczegółowo opisuje art. 19a ust. 9 ustawy o VAT.

Jak przebiega rozliczenie importu towaru?

W odniesieniu do tego, co było powyżej, import towarów może dotyczyć takich państw jak Rosja (więcej na temat importu z tego kraju na stronie http://seacargoo.com/import/rosja) czy Stany Zjednoczone. Każdy importer jest zobligowany do tego, by w zgłoszeniu celnym podać kwotę podatku. Jeżeli podana przez niego stawka zostaje obliczona zdaniem organu celnego nieprawidłowo, wtedy dostaje on decyzję, w której będzie podana dobra kwota. Istotne jest to, że podatek za import towarów musi być uregulowany do 10 dni od powiadomienia organu celnego.

W przypadku podatników, których dotyczą uproszczone procedury celne, mają oni prawo do rozliczania importu towarów w deklaracji podatkowej za dany okres. Żeby było to możliwe, należy spełnić warunki z art. 33a ust. 2-6, konieczne może być też wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i składkach do ZUS.

Który kraj odpowiada za import towarów?

Tutaj odpowiedź nie jest wcale prosta. Jeszcze w 2013 roku import towarów dotyczył kraju, w którym procedury celne się zakończyły. Natomiast teraz za import będzie odpowiadało państwo, gdzie wprowadzono poszczególne towary na teren Unii Europejskiej. Jest jednak kilka wyjątków, związanych z procedurami lub przeznaczeniem towaru. Jeśli sytuacja będzie dotyczyła któregoś z nich, za import będzie odpowiadało państwo, gdzie przestaną one obowiązywać. Chodzi o procedurę odprawy czasowej ze zwolnieniem od należności celnych, procedurę uszlachetnienia, procedurę tranzytu i składowaniem czasowym oraz o przeznaczenie towarów do składu wolnocłowego.

Kto może mieć wydłużony termin?

W styczniu 2015 roku weszły w życie przepisy pozwalające na wydłużenie czasu spłaty VAT dla pewnej grupy przedsiębiorców. Upoważnieni przedsiębiorcy, w skrócie AEO, posiadają świadectwa: AEO F, AEC C lub AEO S. Mogą je otrzymać tylko firmy przestrzegające w trakcie międzynarodowych transakcji prawa unijnego. Obowiązkowe jest przestrzeganie wymogów celnych, stosowanie standardów bezpieczeństwa oraz udokumentowana wypłacalność. Zaletą posiadania statusu AEO są także inne przywileje jakie ułatwiają obrót towarem.

Jeszcze inna sytuacja jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z pojedynczym pozwoleniem. W przypadku tego typu rozliczania VAT wiąże się z obliczeniem  i podaniem sumy w deklaracji importowej. Jest ona składana do 16 dnia następnego miesiąca. Jest to jednocześnie termin opłacania podatku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here