Zmiana warunków umowy przez pracodawcę – co robić?

0
1913
Jak zwolnić pracownika?

Raz zawarta umowa powinna być wiążąca do czasu jej zakończenia, a ewentualne zmiany powinno wprowadzać się na zasadzie aneksu (i to też za zgodą obu stron). W przypadku, gdy chodzi o zmiany dotyczące umowy o pracę, nie jest to takie proste. Niezależnie od przyczyn takiego działania (często pracodawca chce obniżyć wydatki i w tym celu redukuje pensje pracowników), zmian w umowie nie wprowadza się bezpośrednio. Niezbędne jest sformułowanie i przekazanie pracownikowi tzw. wypowiedzenia zmieniającego. Warto mieć pewną wiedzę w tym temacie, żeby w razie ewentualnych nadużyć ze strony pracodawcy móc dochodzić swoich praw na przykład w sądzie pracy.

 

Czym jest wypowiedzenie zmieniające i na czym polega?

Tego typu dokument tworzy się  oczywiście w formie odpowiedniego pisma. Adresatem pisma jest pracownik, którego mają dotyczyć zmiany. W ogromnej większości przypadków, wypowiedzenie zmieniające służy do przekazania pracownikowi gorszych warunków zatrudnienia niż dotychczas. Na tej podstawie zmniejsza się na przykład wysokość zarobków lub zmienia stanowisko na mniej wymagające i gorzej płatne. W treści pisma zawierającego wypowiedzenie musi znaleźć się uzasadnienie dokonywanych zmian, ale tylko dla pracowników zatrudnionych na umowę na czas nieokreślony. Uzasadnienie powinno być konkretne i wyczerpujące. Pracownicy zatrudnieni na umowę na czas określony mogą nie znaleźć takiego uzasadnienia w treści.

Czy dotyczy to każdego?

Podobnie jak w przypadku zwykłego wypowiedzenia, również wypowiedzenie zmieniające nie może być skierowane do:

– pracownic w ciąży (nie można wysłać wypowiedzenia kobiecie w ciąży oraz podczas urlopu macierzyńskiego)

– kobiet na urlopie wychowawczym (okres ochronny obowiązuje od momentu złożenia wniosku aż do zakończenia urlopu)

– osób w wieku przedemerytalnym (jeśli do emerytury zostały 4 lata lub mniej)

– osób znajdującym się na zwolnieniu lekarskim.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Czy wypowiedzenie zmieniające jest propozycją nie do odrzucenia?

W wielu zakładach pracy osoba otrzymująca wypowiedzenie zmieniające nie ma zbyt wiele do powiedzenia. Chociaż teoretycznie wcale nie trzeba przyjmować nowych warunków proponowanych przez szefa, przeważnie niesie to ze sobą pewne konsekwencje. Jakie? Możesz oczekiwać, że pracodawca doda w wypowiedzeniu zapis o skutkach zgody lub odrzucenia propozycji.

– Jeśli przyjmiesz wypowiedzenie: nie musisz potwierdzać tego na piśmie, możesz to zrobić ewentualnie ustnie, ale i tak się przyjmuje, że brak reakcji odmownej jest automatycznie zgodą. Warunki zatrudnienia przedstawione w wypowiedzeniu wejdą w życie po zakończeniu okresu wypowiedzenia.

– Jeśli nie przyjmiesz: Niezbędne jest wystosowanie pisma  – oświadczenia o odmowie przyjęcia warunków zawartych w wypowiedzeniu zmieniającym. Wiąże się to z zakończeniem współpracy z dotychczasowym pracodawcą, dlatego też większość pracowników zgadza się na gorsze warunki, byle tylko nie stracić stanowiska.

 

W sytuacji, gdy odmówisz przyjęcia gorszych warunków, możesz domagać się wynikających z tego praw, na przykład:

– skoro teoretycznie jesteś już bez pracy, masz prawo do uzyskania kilku dni zwolnienia na poszukiwanie pracy. Są to 2 dni dla wypowiedzenia 2-tygodniowego lub 1-miesięcznego oraz 3 dni dla wypowiedzenia 3-miesięcznego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here