Ile przysługuje dni na opiekę nad dzieckiem?

0
92
Ile przysługuje dni na opiekę nad dzieckiem?
Ile przysługuje dni na opiekę nad dzieckiem?

Ile przysługuje dni na opiekę nad dzieckiem?

Ile przysługuje dni na opiekę nad dzieckiem?

Opieka nad dzieckiem to ważny aspekt życia rodzinnego. W Polsce istnieją przepisy, które regulują ilość dni wolnych, które przysługują rodzicom na opiekę nad swoimi dziećmi. W tym artykule dowiesz się, ile dni przysługuje na opiekę nad dzieckiem i jakie są zasady związane z tym prawem.

Ile dni przysługuje na opiekę nad dzieckiem?

W Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami, rodzicom przysługuje 26 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz 2 tygodnie urlopu ojcowskiego. Urlop macierzyński może być wykorzystany przez matkę, natomiast urlop ojcowski może być wykorzystany przez ojca lub innego rodzica dziecka.

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński to okres, w którym matka ma prawo pozostawać z dzieckiem w domu i pełnić nad nim opiekę. Przysługuje jej 26 tygodni urlopu, czyli pół roku. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka, urlop ten może zostać wydłużony o dodatkowe 6 tygodni na każde kolejne dziecko.

Urlop ojcowski

Urlop ojcowski to prawo ojca lub innego rodzica dziecka do pozostawania z nim w domu i sprawowania opieki. Przysługuje im 2 tygodnie urlopu, które mogą być wykorzystane w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia dziecka. Urlop ojcowski może być wykorzystany zarówno przez ojca biologicznego, jak i przez partnera matki.

Zasady związane z urlopem macierzyńskim i ojcowskim

Podczas korzystania z urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego, rodzice mają prawo do wynagrodzenia z ZUS. Wysokość tego wynagrodzenia zależy od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które osiągali przed rozpoczęciem urlopu. Przysługuje im również ochrona przed zwolnieniem z pracy w okresie trwania urlopu.

Warto pamiętać, że urlop macierzyński i ojcowski nie muszą być wykorzystane bezpośrednio po narodzinach dziecka. Można je rozłożyć na okres do 2 lat od dnia urodzenia dziecka. W przypadku urlopu macierzyńskiego, pierwsze 14 tygodni jest obowiązkowe i musi być wykorzystane bezpośrednio po narodzinach.

Podsumowanie

Ilość dni przysługujących na opiekę nad dzieckiem w Polsce jest uregulowana przepisami prawa. Matka ma prawo do 26 tygodni urlopu macierzyńskiego, natomiast ojciec lub inny rodzic dziecka ma prawo do 2 tygodni urlopu ojcowskiego. Podczas korzystania z tych urlopów, rodzicom przysługuje wynagrodzenie z ZUS oraz ochrona przed zwolnieniem z pracy. Pamiętaj, że urlop macierzyński i ojcowski można rozłożyć na okres do 2 lat od narodzin dziecka.

Przysługuje 20 dni na opiekę nad dzieckiem.

Link do strony: https://www.paripari.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here