Najważniejsze źródła dochodów gminy

0
1568

Aby gmina, czyli podstawowa jednostka samorządu terytorialnego, mogła dobrze funkcjonować potrzebne są stale wpływające na jej konto środki pieniężne. Do najważniejszych źródeł dochodów zaliczamy dochody własne. W ich skład wchodzą podatki i opłaty lokalne nakładane na każdego z mieszkańców. W szczególności chodzi tu o podatek rolny, leśny czy też najbardziej powszechny podatek od nieruchomości. Wielkie znaczenia mają też opłaty. Do najważniejszych zaliczyć można opłaty od posiadania psa oraz podatek od spadków i darowizn. Gminy, na których terenie funkcjonują kopalnie mogą liczyć dodatkowo na wielkie wsparcie w postaci opłaty eksploatacyjnej. Prócz własnych źródeł samorządy otrzymują różnego rodzaje dotacje celowe, subwencje (ogólna, oświatowa oraz wyrównawcza dla najbiedniejszych gmin) i inne dochody. Do nich zaliczyć możemy spadki i darowizny na rzecz gminy, odsetki od posiadanych na koncie bankowym środków finansowych i wpływy wynikające z lokat. Źródeł dochodów jest więc bardzo wiele. Niektóre wynikają ze statutowej działalności, inne zaś trzeba skutecznie pozyskać.

www.salesroles.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here