Podstawy ekonomii- stan równowagi rynkowej, czyli popyt= podaż

0
2231

Ekonomia rządzi się swoimi prawami, spośród których do najważniejszych i najbardziej popularnych z pewnością należą prawa popytu i podaży. Podaż i popyt są głównymi narzędziami sterującymi rynkiem, a ich wzajemne zależności oparte w głównej mierze o wpływy ceny nazywamy mechanizmem rynkowym. Cena bez wątpienia ma bardzo istotny wpływ tak na popyt, jak i na podaż oraz ogólną sytuację rynku. Każdy rynek dąży do uzyskania tak zwanej równowagi rynkowej. Czym jest owa równowaga rynkowa? Otóż jest to sytuacja, w której podaż jest równa popytowi. Krótko i jasno mówiąc- ilość usług i produktów znajdujących się na rynku jest w pełni równa zapotrzebowaniu na nie, jakie wykazuje społeczeństwo. O ile ustalenie równowagi rynkowej, a właściwie ceny równowag rynkowej nie jest trudne, można to zrobić w oparciu o krzywe podaży i popytu, o tyle jednak osiągnięcie owej równowagi zdarza się bardzo rzadko. Stan równowagi rynkowej jest idealną sytuacją zarówno dla przedsiębiorców i producentów, jak również dla klientów i konsumentów.

www.4samples.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here