Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001

0
1364
Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001

12 marca 2018 roku ukazała się norma ISO 45001, której ostateczny termin wprowadzenia to 11 marca 2021. Zastępuje ona obowiązujące wcześniej normy PN-N-18001 oraz OHSAS 18001, a celem jej powstania było ujednolicenie treści względem norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Co zatem można zyskać dzięki certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy?

Dlaczego należy przejść na nową normę?

Przede wszystkim nowa norma ISO 45001 jest międzynarodowym, a nie krajowym standardem dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest obiektywnym, powszechnie szanowanym dowodem na to, iż praca wykonywana jest w odpowiedni sposób. Co za tym idzie, spełnienie jej wymagań poprawia wizerunek firmy w oczach klientów i budzi ich zaufanie, a pracownikom, partnerom biznesowym i opinii publicznej gwarantuje ochronę.

Korzyści dla firmy płynące ze stosowania normy ISO

Najważniejszą korzyścią, jaka płynie ze stosowania normy ISO 45001, jest umiejętność przewidywania sytuacji niebezpiecznych oraz zmniejszenie możliwości ich występowania, czyli regulacja i zarządzanie ryzykiem operacyjnym. W praktyce życie i zdrowie pracowników, partnerów biznesowych, gości i klientów jest lepiej chronione, a oni sami czują się pewniej, przebywając w miejscu objętym certyfikacją.

Pociąga to za sobą korzyści finansowe dla przedsiębiorstwa. Redukcja liczby wypadków przy pracy sprawia, iż koszty pracy, świadczeń socjalnych takich jak ubezpieczenia, a także odszkodowań są znacznie mniejsze. Drugi rodzaj korzyści finansowej wynika z faktu, iż mniejsza liczba wypadków i sytuacji zagrażających zdrowiu pracowników oznacza redukcję przestojów. To z kolei pozytywnie wpływa na wydajność i efektywność prowadzonej działalności.

Korzyści dla pracowników

Pracując w branżach potencjalnie niebezpiecznych, wielu pracowników odczuwa psychiczny dyskomfort, mając świadomość, jak poważne w skutkach mogą być wypadki i doznane tam urazy. Certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy sprawia, iż ich obawy o własne zdrowie i życie są mniejsze. Przekłada się to na podwyższenie morale i wyraźny wzrost zaangażowania w pracę, wynikający z identyfikacji z firmą. Pracownicy, którzy czują się odpowiednio chronieni, uważają, że są ważni dla przedsiębiorstwa i odwzajemniają mu się tym samym. Ich praca jest spokojniejsza, dzięki czemu rotacja pracowników zmniejsza się.

Obowiązkowa w całości lub częściowa

Dla przedsiębiorstw, które do tej pory objęte były normami PN-N-18001 oraz OHSAS 18001, wdrożenie nowej normy ISO 45001 jest obowiązkowe, dla pozostałych dobrowolne. Norma może zostać przyjęta w całości lub tylko niektóre jej postanowienia mogą zostać wprowadzone do systemu zarządzania BHP.

Należy przy tym podkreślić, że w celu uzyskania certyfikacji ISO 45001, norma musi zostać przyjęta bez żadnych wyłączeń, a wszystkie jej wymagania muszą zostać spełnione.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here