Czym jest tooling i na czym polega umowa toolingu?

0
1688
Czym jest tooling i na czym polega umowa toolingu

Tooling to słowo pochodzące z języka angielskiego, a dokładnie od słowa „tool”, które oznacza „narzędzie”. Czym dokładnie jest tooling i na czym polega umowa toolingu zawierana pomiędzy przedsiębiorstwami?

Tooling – co to jest?

Warto rozpocząć od samego wytłumaczenia, czym dokładnie jest tooling. Tooling to rodzaj porozumienia pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, którzy określani są jako zlecający oraz jako wykonawca. Dochodzi wtedy do użyczenia przez zlecającego środków trwałych wykonawcy, który może wykonać zlecenie wchodzące w skład umowy.

W celu rozpoczęcia współpracy pomiędzy zlecającym oraz wykonawcą, podpisywana jest umowa toolingu. Każdej ze stron takiej umowy przysługują w jej ramach określone obowiązki i korzyści.

Środki trwałe w umowie toolingu

Środkami trwałymi, których może dotyczyć umowa toolingu, mogą być między innymi:

– nieruchomości
– samochody osobowe i dostawcze
– maszyny i urządzenia
– sprzęt komputerowy
– sprzęt telefoniczny
– umeblowanie
– znaki towarowe

W ramach umowy toolingu narzędzia te są przekazywane przez zlecającego wykonawcy. Może on korzystać z nich tylko w zakresie wyznaczonym przez umowę. Po zakończeniu zlecenia wykonawca oddaje środki trwałe zlecającemu.

Założenia umowy toolingu

Umowa toolingu to rodzaj umowy ekwiwalentnej. Oznacza to, że każda ze stron może osiągnąć dzięki niej dane korzyści.

Dla zlecającego tooling główną korzyścią są niższe ceny nabywanych towarów oraz usług świadczonych przez wykonawcę oraz możliwość amortyzacji środków trwałych.

Natomiast wykonawcy tooling pozwala na prowadzenie usług bez posiadania środków trwałych. To z kolei eliminuje konieczność ich zakupienia. Wykonawca otrzymuje także stałe zlecenie na podstawie umowy toolingu, które pozwala mu na czerpanie regularnych dochodów.

Warto także zaznaczyć, że umowa toolingu jest korzystna pod kątem podatkowym dla obu stron. Nie jest ona opodatkowana w PIT, a także nie podlega ona opodatkowaniu VAT.

Podsumowując, umowa toolingu stanowi korzystną propozycję dla każdej strony, która ją podpisuje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here