Efekt dźwigni finansowej na ryzyko i zyski

0
341
Efekt dźwigni finansowej na ryzyko i zyski

Międzynarodowy rynek wymiany walut (Forex), jest znany z atrakcyjnych możliwości zysku, ale również z wyższego poziomu ryzyka. Jednym z narzędzi, które umożliwia inwestorom osiągnięcie większych zysków, niosąc jednocześnie pewne ryzyko, jest dźwignia finansowa. Wyjaśnimy na czym polega dźwignia finansowa oraz jaki jest jej wpływ na ryzyko i zyski z inwestycji na rynku Forex.

Co to jest efekt dźwigni finansowej na rynku Forex?

Dźwignia finansowa, nazywana również lewarem, to mechanizm, który umożliwia inwestorom handlowanie większymi pozycjami, niż wynikałoby to z ich kapitału. W przypadku rynku Forex, brokerzy udostępniają dźwignię finansową jako swoistą „pożyczkę” dla inwestora, która zwiększa jego zdolność do kontrolowania transakcji o większej wartości. Dźwignię finansową określa się w formie współczynnika (np. 1:50, 1:100, 1:500 itp.), który określa, ile razy kapitał inwestora jest powiększany na potrzeby handlu.

Dokładniej lewarowanie można przedstawić na prostym przykładzie:

  1. Inwestor posiada kapitał równy 10 000 dolarów i wybiera dźwignię 1:100.
  2. Dźwignia 1:100 oznacza, że inwestor może kontrolować pozycję o wartości 1 000 000 złotych.
  3. Inwestor otwiera pozycję na rynku Forex za 1 000 000 złotych, korzystając tylko z 10 000 złotych swojego kapitału, a pozostałe 990 000 złotych pochodzi z dźwigni finansowej udostępnionej przez brokera.
  4. W przypadku wzrostu wartości aktywa o 0,1% – 1 000 000 zł *0,01% = 1 000 zł zyskujemy 1000 zł, zamiast 10 zł przy inwestycji bez lewarowania.
  5. W przypadku spadku wartości aktywa o 0,1% – tracimy 1 000 zł. Przez dźwignę finansową przy tych założeniach stracilibyśmy 10% naszego wkładu.

Jak widać, wynik tej transakcji jest wzmacniany lub osłabiany przez każdy ruch na rynku. Oznacza to, że zarówno zyski, jak i straty będą wielokrotnie większe niż gdyby inwestor korzystał tylko z własnego kapitału, a nie dźwigni finansowej.

Zalety efektu dźwigni finansowej

Mimo ryzyka efekt dźwigni finansowej umożliwia osiągnięcie większych zysków przy stosunkowo niewielkim początkowym kapitale. Pozwala to na uczestnictwo w rynku Forex nawet osobom z mniejszym kapitałem. Wyższy kapitał inwestycyjny pozwala kontrolować większe pozycje na rynku i w tej sposób umożliwia bardziej zróżnicowane inwestycje. Lewar pozwala na skalowanie strategii handlowych, co jest szczególnie korzystne dla traderów wykorzystujących analizę techniczną i podejście krótkoterminowe.

Ograniczenia i ryzyko efektu dźwigni finansowej

Efekt dźwigni finansowej działa w obie strony, co oznacza, że przy większych zyskach można również ponieść znacznie większe straty, które mogą przekroczyć początkowy kapitał inwestora. W przypadku utraty kapitału wynikającej z niekorzystnych ruchów na rynku, broker może zażądać uzupełnienia salda na koncie, aby uniknąć wywołania do uzupełnienia kapitału (margin call) lub zamknięcia pozycji (stop-out). Legalni brokerzy stosują tzw. depozytu zabezpieczającego, który uniemożliwi większej straty niż mamy wkładu. Inwestorzy, którzy korzystają z dużej dźwigni finansowej, mogą być skłonni do podejmowania zbyt ryzykownych transakcji, spodziewając się znacznych zysków, co może prowadzić do nieodpowiedzialnych decyzji. Jeżeli inwestorzy nie rozumieją w pełni, jak działa dźwignia finansowa, mogą podjąć nieodpowiednie decyzje i ponieść znaczne straty.

Jak unikać nadmiernego ryzyka związanego z dźwignią finansową?

Jak wspomniano w ostatnim akapicie, kluczowe jest zrozumienie mechanizmu działania dźwigni finansowej. Wiedza ta pozwala nam podejmować bardziej świadome decyzje. Przy inwestowaniu zawsze trzeba nauczyć się wprowadzać odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem, takich jak umiejętność określenia poziomu stop loss i take profit. Przy każdym rodzaju inwestycji warto stosować urozmaicenie portfela. Strata na jednym instrumencie może być niwelowana zyskami na innym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here