Faktoring niepełny – kiedy daje rezultaty?

0
2680
Faktoring niepełny – kiedy daje rezultaty?

Faktoring niepełny, zwany także faktoringiem z regresem, to bardzo wygodne rozwiązania finansowe, które pozwala zdobyć dodatkowe finansowanie bieżącej działalności, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów. Firmy mądrze korzystające z faktoringu niepełnego, mogą otrzymać zdecydowanie lepsze warunki niż w przypadku tradycyjnego finansowania bankowego.

Faktoring niepełny, zwany również faktoringiem z regresem, to świetny sposób na podniesienie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Aby otrzymać wymierne korzyści z tego rodzaju faktoringu, należy wiedzieć, jak z niego skorzystać i jakie daje profity.

Faktoring niepełny – na czym polega?

W procesie faktoringu występują trzy podmioty. Pierwszy z nich to faktorant, czyli firma korzystająca z usług faktoringowych. Kolejnym uczestnikiem procesu finansowania w postaci faktoringu jest faktor, czyli firma realizująca usługę faktoringu niepełnego (faktoringu z regresem). Ostatnim uczestnikiem, który jest niezbędny do realizowania usług faktoringowych, jest nabywca towarów i usług faktoranta, który dokonuje zakupu z odroczonym terminem płatności.

Przebieg procesu faktoringu niepełnego, polega na tym, że faktorant dokonuje sprzedaży danego dobra z odroczonym terminem płatności, a kopię faktury przekazuje firmie realizującej usługi faktoringowego (faktorowi). Po zatwierdzeniu dokumentu, faktor przekazuje nawet 90 procent jej wartości faktorantowi. Wypłata środków finansowych z tego tytułu jest zazwyczaj nazywana jako zaliczka i może zostać przeznaczona na dowolny cel, np. jako środki obrotowe poprawiające płynność finansową, umożliwiające finansowanie bieżących należności względem partnerów, leasingobiorców, czy pracowników (zaliczka z tytułu faktoringu niepełnego może być przeznaczona na wynagrodzenia pracowników).

Po zakończeniu okresu spłaty, kontrahent przelewa na konto faktora całość kwoty widniejącej na fakturze. Faktorant po odliczeniu prowizji za usługi faktoringowe, przekazuję resztę sumy na konto faktoranta. Jeśli kontrahent nie dokona wpłaty w terminie określonym na fakturze, firma korzystająca z usług faktoringowych, musi na własną rękę dochodzić do roszczeń względem nieterminowego partnera. Warto pamiętać, że faktoring niepełny nie uwzględnia przeniesienia ryzyka niewypłacalności z faktoranta na faktora.

Kto może korzystać z faktoringu niepełnego?

Korzyści z realizacji faktoringu niepełnego nie zależą od rozmiarów firmy. Pozytywne skutki działań faktoringowych odczują zarówno duże, jak i mikroprzedsiębiorstwa, które dopiero wchodzą na rynek. Faktoring niepełny będzie skutecznie wpływał na rozwój firmy, która w swej działalności prowadzi sprzedaż towarów i usług z odroczonym terminem płatności. Z faktoringu niepełnego mogą skorzystać również te przedsiębiorstwa, które współpracują ze stałą grupą odbiorców. Umiejętne stosowanie faktoringu niepełnego (faktoringu z regresem) pozwala na stabilny i długofalowy rozwój, a możliwość niemal natychmiastowego finansowania działalności sprawia, że przedsiębiorstwo może udzielać swoim kontrahentom lepszych warunków sprzedaży niż konkurencja.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here