Pomysł na mieszkanie dla niespłacających kredytów hipotecznych

0
1485

W dobie kryzysu coraz więcej osób traci swoje źródła dochodów. Będąc pozbawionym dochodów jesteśmy zmuszeni do ograniczania swoich wydatków a z czasem – przestajemy regulować swoje zobowiązania. Jak podaje Biuro Informacji Kredytowej (instytucja, która zbiera informacje o wszystkich kredytach udzielanych w bankach) w pierwszej kolejności przestajemy spłacać drobne kredytu konsumpcyjne i staramy się za wszelką cenę nie rezygnować z terminowego regulowania zobowiązań hipotecznych. Po wyczerpaniu oszczędności w końcu i to zobowiązanie może okazać się zbyt wielkim ciężarem. Obecnie z tym problemem zmaga się nie tylko Polska, ale m. in. także Hiszpania, która poszukuje rozwiązania niespotykanej dotąd sytuacji – dłużnicy są eksmitowani a mieszkania i domy, z których zostali wyrzuceni stoją puste. Bankom bowiem coraz trudniej zlicytować te nieruchomości. Przy eksmisjach natomiast dochodzi często do bardzo dramatycznych sytuacji. Niedawno w Polsce głośno było o trzydziestopięciolatku, który zastrzelił się w marcu 2015 roku z powodu niemożności spłacania kredytu we frankach szwajcarskich. Kilka miesięcy przed tym wydarzeniem bank zagroził kredytobiorcy eksmisją. Eksmisja i windykacja długu z nieruchomości nie jest korzystna ani dla banków ani dla kredytobiorców. W Polskich realiach, w takiej sytuacji, osoba eksmitowana, często nie ma prawa do lokalu socjalnego a nawet jeśli ma – musi na niego czekać w długiej kolejce (średni czas oczekiwania na takie mieszkanie to kilka lat). Bank natomiast musi ponieść nakłady na przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, którymi obciąża dłużnika, co jednak w większości przypadków nie oznacza, że je odzyska. Jeśli bowiem kredytobiorca zaciągnął kredyt w okresie największego bumu kredytowego to dziś mieszkanie, które zakupił straciło na wartości średnio ok. 25% a jeśli kredyt był zaciągany we frankach szwajcarskich to łączne zadłużenie mogło wzrosnąć nawet dwukrotnie od momentu jego zaciągnięcia. Bank sprzedając nieruchomość może nie odzyskać nawet pożyczonego kapitału. Warto zatem przyjrzeć się co proponuje hiszpańskie stowarzyszenie zrzeszające ofiary kredytów hipotecznych (Plataforma de Afectados por la Hipoteca – w skrócie PAH). Proponują oni zmianę regulacji dotyczących kredytów hipotecznych. Kredytobiorca, który stracił płynność finansową i zalega z ratami kredytu hipotecznego oddawałby bankowi nieruchomość na własność w zamian za całkowite umorzenie długu. Stowarzyszenie chce także, aby z pustych lokali, które zostały zajęte przez banki stworzyć pulę mieszkań, do których bank by relokował takiego dłużnika i w którym mógłby on zamieszkiwać płacąc drobną opłatę na rzecz banku, która rekompensowałaby instytucji koszty związane z utrzymaniem lokalu. W prawie miałoby być określone jak długo dłużnik mógłby zamieszkiwać w takim swoistym bankowym lokalu socjalnym. W polskich realiach mógłby, na przykład, pojawić się zapis, że zamieszkiwać w takim lokalu można by było do czasu wyznaczenia przez gminę lokalu zastępczego. Taki instrument prawny mógłby rozwiązać problemy mieszkaniowe osób eksmitowanych ze względu na brak spłaty rat kredytu hipotecznego. Warto rozważyć zasadność jego wprowadzenia również do Polskiego systemu prawnego.

http://www.klinikafinansowa.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here