Zwiększenie efektywności pracy przedsiębiorstwa

0
1274
Zwiększenie efektywności pracy przedsiębiorstwa

Planowanie produkcji ma bez wątpienia wiele celów. Nadrzędne elementy prawidłowego zarządzania to przede wszystkim ilościowe określenie zadań produkcyjnych, a także właściwe ustalenie efektywnej wielkości produkcji rozłożonej w danym okresie. W wyniku planowania powstaje główny plan produkcji pozwalający na pokrycie popytu w długim horyzoncie czasowym. Na charakter danej produkcji wpływa wiele niezależnych od siebie czynników, tj. ściśle określona specyfika popytu, rodzaj i ilość klientów, a także częstotliwość realizacji poszczególnych dostaw. Tylko właściwe ułożenie głównego harmonogramu produkcji pozwoli przedsiębiorstwu na realizację założonych celów rynkowych oraz finansowych. Można to osiągnąć poprzez wdrożenie kompleksowego systemu ERP.

Kompleksowe rozwiązanie problemów produkcyjnych

Rozwiązania ERP dostępne na polskim rynku posiadają wszechstronne możliwości planowania i harmonogramowania produkcji. Te rozbudowane systemy informatyczne pozwalają na rzetelne przekazywanie informacji o stanie realizacji zamówień. Są one wyposażone w algorytmy oparte o skończone i ściśle definiowalne moce przerobowe, a zatem biorą pod uwagę m.in. techniczne przygotowanie produkcji, obciążenie stanowisk produkcyjnych, rzeczywistą dostępność materiałów, maszyn i narzędzi, a także terminy dostaw oraz posiadane zasoby ludzkie.

Od planu do produktu

Proces wytwarzania jest ściśle powiązany z wielopłaszczyznowym projektowaniem działań strategicznych w obszarze całego przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia jest bez wątpienia prognoza sprzedaży. Właściwe oszacowanie sprzedaży wymaga dokładnej analizy rynku, ewentualnego planu poszerzenia oferty o kolejne produkty, a nawet nowe koncepcje kampanii promocyjnych. Tak stworzone prognozy są natomiast podstawą do stworzenia planu sprzedaży. W przedsiębiorstwach produkcyjnych jest on zazwyczaj dokładnym rozplanowaniem przychodów w jednostce czasu i pewnego rodzaju zobowiązaniem. W oparciu o te szacunki, powstaje plan produkcji, w którym liczą się konkretne wielkości. System ERP integruje ze sobą wszystkie trzy elementy, gdyż procesy planowania i produkcji są nierozerwalne.

Zalety systemów ERP w produkcji

Oprogramowanie ERP pozwala na zintegrowane planowanie produkcji z uwzględnieniem wielu czynników tj. skończone zdolności produkcyjne, zasoby i ich dostępność łącznie z serwisem i awariami, a także sposoby tworzenia kolejek zleceń, rejestracja czasu pracy czy też informacje o zmianach pracowniczych. Ważnymi elementami procesu są również czasy technologiczne dostarczające informacji o operacjach, które mogą się odbywać jednocześnie, a także o macierzy przezbrojeń czy zasobach wymaganych do przeprowadzenia operacji.

Systemy ERP porządkują takie obszary w firmie jak:

  • długofalowe planowanie i harmonogramowanie produkcji
  • organizacja procesu wytwórczego
  • gospodarka magazynowa
  • zarządzanie zmianą w planie produkcyjnym
  • rejestracja czasu pracy

System ERP umożliwia sprawne zarządzanie procesami produkcji, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą osiągać znacznie wyższe wydajności w wytwarzaniu, a to z kolei przekłada się m.in. na lepszą obsługę klienta, redukcję niepotrzebnych zapasów oraz znacznie bardziej precyzyjne planowanie terminów dostaw.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here