Dzień wolny dla pracownika za święto przypadające w sobotę

0
2897

Kto z nas nie lubi dni wolnych od pracy? Osoby starsze wspominają trudne czasy, kiedy trzeba było pracować również w soboty. Obecnie sytuacja przedstawia się znacznie lepiej. Oprócz wolnych weekendów każdemu pracownikowi przysługuje bowiem dodatkowy dzień wolny, jeśli święto państwowe wypada w sobotę.

Dni ustawowo wolne od pracy

Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku pracownikom przysługuje w ciągu roku kalendarzowego 13 dni wolnych od pracy. Są nimi: 1 stycznia (Nowy Rok), 6 stycznia (Święto Trzech Króli), pierwszy i drugi dzień Wielkanocy, 1 maja (Święto Państwowe), 3 maja (Święto Narodowe), pierwszy dzień Zielonych Świąt, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny), 1 listopada (dzień Wszystkich Świętych), 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości), 25 grudnia oraz 26 grudnia (pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia). Jeśli święto wypada w sobotę, pracodawca powinien oddać pracownikom dodatkowy jeden dzień wolny od pracy. W 2018 roku tylko jedno święto wypada w sobotę. Jest to dzień 6 stycznia.

Co mówią przepisy?

Zgodnie z art. 130 §2 Kodeksu Pracy oraz Orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego (z października 2012) każde święto występujące w okresie rozliczeniowym, przypadające w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Zatem każde święto, które wypada w sobotę, uprawnia pracownika do otrzymania dodatkowego dnia wolnego od pracy. Pracodawca może go udzielić w dowolnym dniu (bez obowiązku konsultacji z pracownikami), w okresie rozliczeniowym, w którym wypadło święto (może być udzielony przed dniem świątecznym). Dodatkowe dni wolne za święto przypadające w sobotę przysługują wyłącznie pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i świadczących pracę od poniedziałku do piątku. Jeśli pracownik pracuje krócej lub świadczy pracę w sobotę (czyli jest ona jego przeciętnym dniem pracy), dodatkowy dzień wolny mu nie przysługuje. Jeżeli jednak pracownik ma wolne np. we wtorek i tego dnia wypada święto, to pracodawca powinien udzielić mu dodatkowego dnia wolnego.

Gdy pracownik korzysta z urlopu lub zwolnienia lekarskiego

Jeśli pracownik w dniu wolnym od pracy, wyznaczonym przez pracodawcę, przebywa na urlopie (wypoczynkowym, macierzyńskim itp.) lub zwolnieniu lekarskim, uznaje się, że wolny dzień został przez niego „wykorzystany” (ponieważ nie świadczył w tym dniu pracy), dlatego pracodawca nie ma obowiązku wyznaczenia dla niego innego dnia wolnego od pracy. Jeśli natomiast pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim w święto przypadające w sobotę, powinien otrzymać dzień wolny od pracy. Jedynym warunkiem jest to, aby ten dzień przypadał po powrocie pracownika do pracy. Więcej wyczerpujących informacji na ten temat można znaleźć na stronie inewi.pl.

Dobrze jest, gdy pracownik zna przepisy zawarte w Kodeksie Pracy – może wtedy wybierać najkorzystniejsze dla siebie rozwiązania. Znajomość przepisów znacznie ułatwia ponadto wszelkie negocjacje z pracodawcą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here