Firma w Anglii a Brexit

0
1976
Firma w Anglii a Brexit

Wielu Polaków posiadających firmę w Wielkiej Brytanii z niepokojem oczekuje Brexitu. Obawiają się, że wyjście z Unii Europejskiej uniemożliwi im prowadzenie biznesu w tym kraju? Czy ich obawy są uzasadnione? Jak Brexit wpłynie na możliwość prowadzenia tam działalności gospodarczej?

Co wiadomo w sprawie Brexitu?

W związku z odrzuceniem przez Izbę Gmin umowy wystąpienia z Unii Europejskiej, 10 kwietnia 2019 roku, zwołano szczyt Rady Europejskiej. Przywódcy UE wyrazili zgodę na przedłużenie okresu przewidzianego w art. 50 do końca października 2019 r. 13 kwietnia Rada przyjęła decyzję zmieniającą, w sprawie podpisania umowy wystąpiennej, ustalając ostateczną datę wyjścia na 31 października 2019 roku. Wielka Brytania może opuścić UE wcześniej, pod warunkiem zaakceptowania umowy wyjścia przez brytyjski parlament. Po przyjęciu przez niego umowy, Brexit nastąpi automatycznie z pierwszym dniem kolejnego miesiąca kalendarzowego. Trybunał Sprawiedliwości UE zdecydował, że Wielka Brytania w każdej chwili może zrezygnować z decyzji opuszczenia struktur UE, bez konieczności zgody pozostałych państw członkowskich. Aby przesunąć termin Brexitu na okres dłuższy, niż do 31 października, konieczna jest zgoda wszystkich 27 państw Unii.

Firma w Anglii a Brexit.

Dokument umowy wyjścia, szczegółowo opisuje przyszłość relacji pomiędzy Wielką Brytanią, a krajami członkowskimi UE. Ustalono go po wielomiesięcznych negocjacjach. Dla Polaków zainteresowanych rejestracja spółki ltd w Anglii, istotne zapisy dotyczą osiedlenia, członkowstwa w Europejskiej Unii Celnej i warunki handlu w okresie przejściowym. Wynika z nich, że osoby mieszkające w UK lub ci, którzy przeprowadzą się tam do końca bieżącego roku, będą mogli tam pozostać na dotychczasowych zasadach. Jeżeli w momencie wyjścia udokumentują 5 lat pobytu, zyskają status osoby osiedlonej. Pozostali uzyskają taki status po upływie 5 lat pobytu. Po wejściu w życie Brexitu, od stycznia 2021 roku o status uchodźcy będą mogli ubiegać się głównie specjaliści i wykwalifikowani fachowcy. Warunki i regulacje prawne dotyczące importu i eksportu pozostaną niezmienione do stycznia 2021 roku. Po tym czasie ulegną drobnym modyfikacjom.

Co oznacza to w praktyce?

Zarówno w interesie Unii Europejskiej, jak i Wielkiej Brytanii leży zachowanie Unii Celnej. Bez względu na sposób wyjścia, obie strony będą starały się ją utrzymać. Wielka Brytania chcąc rozwijać rynek, będzie starała się przyciągać przedsiębiorców. Osoby planujące tam założenie spółki LTD, nie będą miały z tym problemów. Już w chwili obecnej przepisy dotyczące działalności gospodarczej są przyjazne dla biznesu, a Brexit sprawi, że przedsiębiorcy będą mogli korzystać z kolejnych ulg i udogodnień, jak np. obniżka podatku dochodowego z 19% do 17%. Dla przedsiębiorców działających w UK, Brexit to jeszcze mniej biurokracji i rezygnacja z procedur narzuconych przez UE. Aby przyśpieszyć rozwój przedsiębiorczości na wyspach, UK będzie starała się jeszcze bardziej zachęcić do rejestracji spółek LTD, przyciągając europejskich biznesmenów. Ograniczona zostanie możliwość emigracji, lecz nie przedsiębiorczość. Specjaliści i osoby wykwalifikowane nie będą miały problemów z przeniesieniem, a biznes prowadzony w UK nie straci na Brexicie, a może wiele zyskać.
Wyjście UK z Unii Europejskiej ciągle stoi pod znakiem zapytania, gdyż ma wielu przeciwników. Brexit z pewnością oznacza spore zmiany w wielu dziedzinach, jednak nie dotknie w znaczący sposób polskich przedsiębiorców działających w Wielkiej Brytanii.

Artykuł przygotowała Kancelaria TaxAngels

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here