Spółka akcyjna – dla kogo i jak ją założyć? 

0
1547
spólka

Spółka akcyjna jest to rodzaj spółki kapitałowej. Zasadą jej działania jest obieg akcji, które posiadają akcjonariusze. Do powstania spółki akcyjnej potrzebny jest co najmniej jeden założyciel. Może być to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną. Założycielem nie może być tylko jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialności. Jakie są podstawowe informacje na temat spółki i jej działalności? Jak wygląda kapitał zakładowy w spółce tego rodzaju? Przekonajmy się!

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/spolka-akcyjna-definicja-nazwa-kapital-i-zasady-dzialania/ 

Spółka akcyjna – podstawowe informacje

Spółka akcyjna to jest spółka handlowa posiadająca osobowość prawną. Tak jak jest to napisane wyżej mogą jego założyć osoby fizyczne, prawne oraz podmioty, które posiadają zdolność prawną. Wspólnikami takiej spółki są akcjonariusze. 

Nie ponoszą oni odpowiedzialności za zobowiązania z działalności. Z zasadami spółki związany jest cel wejścia na giełdę papierów wartościowych. To właśnie dlatego ma ona prawo do wyemitowanie papierów wartościowych na giełdę. Akcje takie mogą być imienne lub być na okaziciela. Księga akcji prowadzi zarządu spółki.

Akcjonariusze mają prawo do otrzymywania części dywidendy. Mają oni też prawo do udział w zysku przeznaczonym do wpłaty przez walne zgromadzenie.

Najważniejszą władzą takiej spółki i jest zgromadzenie akcjonariuszy. Odbywa się ono w miejscu, w którym istnieje siedziba firmy lub innej dopuszczalnej przez statut lokalizacji. Spółka jest reprezentowana przez zarząd.

Spółka akcyjna – skrót nazwy

Inaczej, niż w przypadku spółki komandytowej, a także spółki partnerskiej — spółka akcyjna może mieć dowolną nazwę. Musi jednak posiadać oznaczenie „spółka akcyjna”. Skrótem takiej nazwy jest S.A.

Spółka akcyjna – kapitał zakładowy 

Do założenia takiej spółki potrzebny jest kapitał. Musimy zebrać bowiem 100 000 zł. Pieniądze do spółki wkładają założyciele, którzy stają się w ten sposób wspólnikami. Spółkę akcyjną rejestrujemy w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli KRS. Konieczne jest wcześniejsze przyjęcie statutu, objęcie wszystkich akcji w spółce przez akcjonariuszy, wniesienie wkładów oraz powołanie do działania zarządu i rady nadzorczej.

Zobacz też: http://www.wiwar.pl/jak-pracowac-z-domu-odpowiednia-ogranizacja-czasu/ 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here