Koncepcja upełnomocnienia pracowników (empowerment)

0
2103

Koncepcja upełnomocnienia pracowników- empowerment.
Empowerment stosowany w zarządzaniu zakłada, że źródłem sukcesu organizacji jest ludzki potencjał. Polega on ma motywowaniu pracowników, przy jednoczesnym poszerzaniu i ich autonomii i poczuciu sprawstwa. Empowerment to narzędzie pozwalające przedsiębiorcom na odpowiednie zaangażowanie pracowników na osiągnięcie celi wyznaczonych przez firmę. Aby je osiągnąć należy nie tylko zrozumieć potrzeby interesariuszy, ale także, a może przede wszystkim, swoich pracowników. Empowerment to proces, który pozwala pracownikom na wzięcie odpowiedzialności za swoje decyzje przy jednoczesnym poczuciu władzy i decyzyjności oraz usuwaniu strachu i innych przeszkód utrudniających podejmowanie decyzji. Właśnie te czynniki sprawiają, że pracownik mocniej angażuje się w wykonywanie swoich obowiązków.
Koncepcja upełnomocnienia ma wiele zalet. Należą do nich:
• Wzrost efektywności pracy jednostek jak i grup pracowników;
• Wzrost zaangażowania pracowników w podejmowanie decyzji;
• Szybsze rozwiązywanie sytuacji kryzysowych;
• Wzrost poziomu koordynacji zespołów pracowniczych;
• Przyjazna atmosfera, przekładająca się na satysfakcję pracowników
W rezultacie prowadzi to do zwiększenia satysfakcji klientów oraz wzrostu konkurencyjności firmy na rynku. W praktyce jednak nie zawsze wprowadzenie zasad empowermentu do firmy daje odpowiednie rezultaty. Nie należy zapominać, że proces empowermentu jest długotrwały, a pierwszych efektów należy oczekiwać nie wcześniej niż po pięciu latach od wdrożenia go w funkcjonowanie firmy. Problem pojawia się również w sytuacji kiedy pracownicy nie chcą brać pełnej odpowiedzialności za swoje decyzje. Ma to miejsce np. w administracji publicznej, której pracownicy nie zawsze są na to przygotowani. Niektórzy specjaliści od zarządzania twierdzą, że część pracowników powinna być kierowana, ponieważ brak jasnego polecenia ze strony przełożonego wiąże się z zaniedbywaniem obowiązków i ignorowaniem pracy. Zdarzają się też przypadki paradoksalne, jak zwiększenie się kontroli menedżerskiej. W firmach opartych na zasadach upełnomocnienia menedżerowie powinni pełnić funkcję doradców, jednak wiele z tych osób nie chce pozbywać się władzy, a jej poczucie daje im satysfakcję i zadowolenie z pracy. Wyzbycie się władzy jest dla nich równoznaczne z wyzbyciem się podstawowego atrybutu ich pracy.
Dotychczasowe praktyki wskazują, że wdrażanie koncepcji empowermentu w firmie jest procesem długotrwałym i nie jest wolne od wątpliwości jednak okazuje się wartościowe dla teorii i praktyki zarządzania.

http://www.e-kredytowanie.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here