PPK. Jak możesz zarządzać środkami z planów kapitałowych?

0
1509
PPK. Jak możesz zarządzać środkami z planów kapitałowych?

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny, dobrowolny i w pełni prywatny system stworzony w celu gromadzenia oszczędności długoterminowych przez pracowników. Jakie daje korzyści i co zyskuje pracownik zapisany do planów kapitałowych?

Pracowniczy program kapitałowy to system prywatnego długoterminowego oszczędzania dla pracowników współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo.

Uczestnik programu PPK zobowiązany jest do opłacania wpłat w wysokości 2 proc. wynagrodzenia brutto i, jeżeli wyrazi chęć, wpłaty dodatkowej, nieobowiązkowej w wysokości do 2 proc. wysokości wynagrodzenia brutto.

Wpłaty odprowadza również pracodawca. Zobowiązany jest on do uiszczania obowiązkowej opłaty w wysokości 1,5 proc. wynagrodzenia brutto. Może również wpłacać dodatkowo kwotę w wysokości do 2,5 proc. pensji brutto pracownika.

Ale to nie wszystko. Uczestnicy programu PPK dostają z Funduszu Pracy jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł i, co roku, dopłatę w wysokości 240 zł.

Pieniądze oszczędzone w pracowniczym programie kapitałowym są w pełni prywatne dzięki czemu będą wyłączną własnością uczestników PPK.

Choć zgromadzone środki wypłacane będą po ukończeniu 60. roku życia w niektórych sytuacjach pieniądze będzie można otrzymać wcześniej. Kapitałowe plany pracownicze zakładają bowiem elastyczny dostęp do kapitału dzięki czemu uczestnik PPK może w każdej chwili wyciągnąć zgromadzone środki. Choć w większości przypadków należy się wówczas liczyć z poniesieniem kosztów w postaci podatku w wysokości 19 proc. i utratą 30 proc. wpłat, które trafią do ZUS, w niektórych, szczególnych przypadkach pracownik może wypłacić środki bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Dzieje się tak np. w przypadku poważnej choroby uczestnika PPK lub bliskiej mu osoby (m.in. nowotworu złośliwego, udaru mózgu, zawału serca czy Alzheimera). Wówczas możliwa jest wypłata do 25 proc. środków zgromadzonych na koncie.

Osoby, które nie ukończyły 45. roku życia mogą także wypłacić środki wcześniej pod warunkiem, że będą one przeznaczone na wkład własny. Wówczas możliwa jest wypłata nawet do 100 proc. zebranego kapitału jednak wypłacone środki należy zwrócić w ciągu 15 lat. Środki zgromadzone na koncie mają bowiem zostać docelowo wykorzystane przez osoby, które ukończyły 60 rok życia.

Po ukończeniu 60. roku życia uczestnik PPK korzysta z zebranych środków bez ponoszenia dodatkowych kosztów nawet wtedy gdy zdecyduje się jednorazowo wypłacić 25 proc., a pozostałe 75 proc. – w co najmniej 120 miesięcznych ratach.

Z rachunku PPK można także wypłacić środki w formie świadczenia małżeńskiego jeżeli obie osoby ukończyły 60 lat i posiadają konto PPK w tej samej instytucji. Warto również pamiętać, że środki zgromadzone w ramach programu PPK są dziedziczone. Więcej na temat planów kapitałowych dowiesz się na stronie https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here